Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.studiooctavie.be met de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de verkoopsvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na die datum van wijziging worden geplaatst.

Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzonder voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

Verzending
We proberen je bestelling zo snel mogelijk te verzenden van zodra we je betaling hebben ontvangen. Verzendingen gebeuren van maandag tot vrijdag (uitgezonderd vakantieperiodes of feestdagen). In principe hebben we alles in voorraad zoals en leveren we binnen +/- 3 werkdagen na ontvangst betaling. Indien de levertijd standaard langer is (dit staat specifiek bij het product bijgeschreven) of u heeft iets “nabesteld” dan is de levertijd langer. Het staat u steeds vrij hierover met ons contact op te nemen via mail info@studiooctavie.be 

Gepersonaliseerde producten, zoals bijvoorbeeld stickers of zakjes, hebben een productietijd van 1 a 2 weken.

Wanneer je pakket verzonden is, ontvang je een verzendbevestiging per mail.
Verzendingen gebeuren met Bpost. Verzendkosten binnen België bedragen tussen de 4,95 euro en 12,95 euro. Verzendkosten naar Nederland bedragen tussen de 12,95 euro en 15,95 euro. Indien je niet aanwezig bent, kan je je pakket de volgende dag in het postkantoor ophalen of wordt dit op een veilige plaats gezet (naargelang uw ingestelde persoonlijke voorkeuren). We zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, transportvertragingen en werkonderbrekingen.

Terugzending en ruilen
Je hebt het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer en het rekeningnummer voor de terugbetaling. 
Als je van het verzakingsrecht wil gebruik maken, dien je de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terug te sturen naar Studio Octavie, Klingedijkstraat 40A, 9170 Sint-Gillis-Waas, België.

Het artikel moet in originele, ongeopende en verkoopbare staat zijn. Na ontvangst van het retourpakket, storten we het door jou betaalde bedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) terug op je rekening. Voedingswaren (o.a. suikerbonen, snoep, lolly’s) badzout, bruisballen en gepersonaliseerde items worden echter niet terug genomen. Als de producten niet comform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het bedrag niet terugbetaald. Goederen die specifiek voor jou ontworpen of op bestelling zijn worden niet teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroepen op het verzakingsrecht. 

Prijs
Studio Octavie behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.

Betalen
Je kan betalen met Paypal, creditkaart, Ideal, of Bancontact Mister cash.

Klachten
Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 5 dagen na levering worden gemeld, anders vervalt elke recht.

Waarborg
Onze waarborg beperkt zicht tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beide voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van onze opzet of grove fout.

Schendbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht 
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch Recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Verlies en schade door verzending
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending door Bpost.

Eigendomsbehoud 
De geleverde goederen zullen eigendom blijven tot de volledige betaling is gebeurd, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben we het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

Auteursrecht/copyright

De inhoud van de website, de ontwerpen en concepten op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Studio Octavie of rechthoudende derden. Er mag enkel gebruik gemaakt worden van fotomateriaal indien daar op voorhand schriftelijke toestemming voor is gevraagd. De ontwerpen en illustraties op deze site mogen dus niet aangepast, gedrukt of gereproduceerd worden.